Sastanak IO SRBATCA održan je 09.02. 2015. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama CKL.
Sastanku su prisustvovali: Dragana Petković, Gordana Mandić, Ivan Popović, Zoran Ljubišić, , Vladimir Đukić, Aleksandar Ivković, Srđan Šijak i Ljubomir Bojković, Dušan Savović, Milan Vlahović i Bruno Genal

Dnevni red
1. Izveštaj predsednika SRBATCA sa sastanka sa direktorom SMATSA
2. Zadaci radne grupe
3. Konferencija u Sofiji
4. Zaduženja članova IO
5. GFL – aktivnosti
6. Razno

1. Direktor podržava aktivnosti SRBATCA na rešavanju statusnih pitanja KL. Za sada će SRBATCA privremeno koristiti kancelariju br. 120 (zgrada COKL), zajedno sa sindikatima, dok se ne oslobodi kancelarija 121. HUM treba da dostavi rešenje za korišćenje kancelarije.

2. Održan je prvi sastanak radne grupe, koja je formirana po rešenju direktora SMATSA, u čijem sastavu su i predstavnici SRBATCA. Radna grupa ima zadatak da uradi predloge za rešavanje sledećih statusnih pitanja KL: osiguranje dozvola KL, stimulativne otpremnine za KL i način korišćenja plaćenog odustva radi održavanja psihofizičke kondicije (u daljem tekstu rekreativni odmor).
– Osiguranje dozvola KL – predstavnici SRBATCA dostaviće predlog sa principima za osiguranje dozvola na nivou SMATSA (pravna služba je potvrdila da za to postoji pravni osnov). pri definisanju principa SRBATCA predlog.Sindikata CKL predstavlja polazni osnov. Zaduženi za izradu predloga su Aleksandar Ivković i Ljubomir Bojković.
– Stimulativne otpremnine –uradiće se predlog principa koji će obuhvatiti sve kategorije KL (granica godina sticanja prava na stimulativnu otpremninu, ukupan broj godina provedenih na radu kod poslodavca…). Za izradu predloga zaduženi su Zoran Ljubišić i Srđan Šijak..
– Rekreativni odmor za KL – Vladimir Đukić i Milan Vlahović će izraditi predlog uslova i načina sprovođenja plaćenog rekreativnog odmora i rekreacije KL u toku cele godine. Osim uslova koje će definisati, SRBATCA će učestvovati aktivno i u tenderima za izbor hotela/sportsko rekreativnih centara za ove potrebe.
Planirano je da naredni sastanak radne grupe SMATSA bude 20. ili 23. 02. 2015. godine. Svi predlozi SRBATCA treba da budu dostavljeni do kraja marta 2015. godine, kako bi se moglo krenuti u realizaciju po predlozima od 2016. godine.

3. Konferencija IFATCA održava se od 20. do 24.4.2015. godine, u Sofiji. Zaključeno je da je potrebno prisustvo predstavnika SRBATCA. Predlog je da na konferenciju ide predsednik i predstavnici komiteta SRBATCA

4. Određeni su članovi IO i zadaci u oviru komiteta SRBATCA:
• Administrativni komitet – komitet A – Zoran Ljubišić i Srđan Šijak;
• Strukovni komitet – komitet B Aleksandar Ivković i Ljubomir Bojković
• Komitet za sport – komitet C – Vladimir Đukić i Milan Vlahović.

5. Organizacija GFL2017, na Kopaoniku 2017. godine. Predlog je da se aktivnosti oko organizacije vrši Organizacioni komitet GFL2017, na čelu sa Dušanom Savovićem, preko SRBATCA. Potreban je internet domen za potrebe organizacije GFL2017. Predlog je da SRBATCA otvori namenski dinarski i devizni račun isključivo za potrebe organizacije GFL.
Bruno Genal je predložio da se za potrebe GFL2017 angažuje neka agencija koja bi se bavila organizacijom na osnovu zahteva koje podnese naš tim za GFL2017. SMATSA može da bude sponzor prve ili zadnje večeri. Uobičajeno je da se uključe i sponzori Thales, Frequentis itd.
Finansijski plan za organizaciju treba da bude urađen do oktobra 2015. godine kako bi se u finansijskom planu predvidela i obezbedila sredstva.
15.06.2016. godine je krajnji datum za prvu uplatu. Organizacioni komitet GFL2017 imaće kompletan predlog za otprilike 20-ak dana.
Savović je predložio da se deo novca obezbedi za marketinške potrebe do septembra 2015. godine.

– Ivan Popović je zadužen za kontakt sa Er Srbijom u vezi sa popustima za avio karte. Predlog je da SRBATCA dobije mogućnost korišćenja servis karata – besplatnih i sa popustima.

– Kabinski letovi načelno su dogovoreni od strane Predsednika SRBATCA i izvršnog direktora Er Srbije ali je potrebna formalna finalizacija dogovora preko SMATSA.
U vezi korišćenja službenih telefona odlučeno je da se napravi novi ugovor sa Telenor-om. Biće zadržana samo tri telefonska broja.

Sledeći sastanak Izvršnog odbora SRBATCA planiran je za desetak dana.