Nastavno-naučno veće Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Begradu prihvatilo je inicijativu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA doo), SMATSA  Vazduhoplovne akademije iz Vršca i Odseka za vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu za pokretanje zajedničkog studijskog programa „Vazduhoplovno inženjerstvo” za sticanje zvanja:

1. Saobraćajni pilot – inženjer vazdušnog saobraćaja
2. Kontrolor letenja – inženjer vazdušnog saobraćaja.

Osnovne strukovne studije trajaće tri godine. Studenti koji završe fakultet imaće 180 ESPB bodova. U narednom periodu očekuje se da Nastavno-naučno veće Saobraćajnog fakulteta prihvati i verifikuje program ”Vazduhoplovno inženjerstvo” i uputi ga na odobrenje Univerzitetu u Beogradu koji zatim pokreće postupak akreditacije.

Plan nastave, na početku strukovnih studija za pilote, predviđa prvi deo školovanja u Vršcu gde SMATSA ima svoj aerodrom i Akademiju, dok će nastavak i kraj školovanja biti realizovan na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Budući kontrolori studiraće na Saobraćajnom fakultetu i Školskom centru SMATSA u Beogradu, koja je za te namene kupila i 2D/3D simulator letenja poslednje generacije. Kraj studiranja predstavljaće završni rad iz stručnog predmeta koji zahteva odbranu diplomskog rada. U nacrtu plana predviđa se da prva godina ima 11 predmeta, od kojih su dva izborna, druga godina imaće 14 predmeta, uključujući i praktičnu nastavu, a treća 9 predmeta i završni rad.

Ovaj školski program odnosi se i na sve pilote koji su prethodnih godina završili ATP (A) INTEGRATED obuku u Vršcu i kontrolore letenja sa važećim dozvolama, koji će direktno upisivati Saobraćajni  fakultet Univerziteta u Beogradu.

Studenti koji završe program Vazduhoplovno inženjerstvo dobijaće dve diplome – SMATSA Vazduhoplovne akademije i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.