Obaveštenje o izboru delegata u CKL i AKL Beograd

Na osnovu odluke IO Udruženja kontrolora letenja Srbije, a u skladu sa Pravilnikom o izboru i opozivu organa Udruženja, u CKL-u raspisuju izbori za 2 delegata. Izbori se raspisuje zbog prelaska 2 delegata na izbornoj Skupštini u Izvršni odbor Udruženja. Rok za prikupljanje kandidatura je 17. april 2015. Izbori će se sprovesti od 20-24. aprila. […]

Zapisnik sa sastanka Izvršnog odbora SRBATCA ZIO 3/2015

Sastanak IO održan je 23. februara 2015. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama CKL. Sastanku su prisustvovali: Dragana Petković, Gordana Mandić, Ivan Popović, Zoran Ljubišić, Aleksandar Ivković i Srđan Šijak. Dnevni red 1. Izbor i opoziv delegata SRBATCA 2. Izrada sajta SRBATCA 3. Priprema predloga za Radnu grupu:stimulativne otpremnine, osiguranje dozvola i rekreativni […]

Zapisnik sa sastanka Izvršnog odbora SRBATCA

Sastanak IO SRBATCA održan je 09.02. 2015. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama CKL. Sastanku su prisustvovali: Dragana Petković, Gordana Mandić, Ivan Popović, Zoran Ljubišić, , Vladimir Đukić, Aleksandar Ivković, Srđan Šijak i Ljubomir Bojković, Dušan Savović, Milan Vlahović i Bruno Genal Dnevni red 1. Izveštaj predsednika SRBATCA sa sastanka sa direktorom SMATSA […]

Izveštaj sa sastanka Izvršnog odbora Udruženja kontrolora letenja

Sastanak Izvršnog odbora Udruženja kontrolora letenja (UKL) – SRBATCA održan je 9. januara 2015. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama CKL. Sastanku su prisustvovali: Gorica Lazarević, Gordana Mandić, Ivan Popović, Zoran Ljubišić, Srđan Šijak i Ljubomir Bojković. Dnevni red 1. Zapisnik sa Izborne skupštine (potpisan-arhiviran) 2. Deponovanje potpisa – preuzimanje pečata 3. Službeni […]

Izveštaj sa skupštine Udruženja kontrolora letenja Srbije

Dana 21.12.2014. u Centru Oblasne kontrole letenja, u Beogradu, održana je redovna godišnja Skupština Udruženja kontrolora letenja Srbije. Skupštinu je vodio predsednik Vladimir Đukić uz prisutstvo potpredsednika Gorice Lazarević i člana IO Aleksandra Ivkovića. Prisutni delegati : 10 od 17 delegata i tri pisane izjave delegate koji su bili sprečeni da se odazovu. Skupština je […]