Na osnovu odluke IO Udruženja kontrolora letenja Srbije, a u skladu sa Pravilnikom o izboru i opozivu organa Udruženja, u CKL-u raspisuju izbori za 2 delegata. Izbori se raspisuje zbog prelaska 2 delegata na izbornoj Skupštini u Izvršni odbor Udruženja.
Rok za prikupljanje kandidatura je 17. april 2015. Izbori će se sprovesti od 20-24. aprila.
Tročlana komisija zadužena za izbore u CKL-u:

1. MARIJA JOVIČINAC
2. BOJAN ŠARANOVIĆ
3. IGOR HAJDERPAŠIĆ

Kandidature možete dostaviti članovima komisije, delegatima , članovima Izvršnog odbora ili na e-mail: srbatca@sbb.rs
Delegati u CKL:

1. MARIJA JOVIČINAC
2. VLADIMIR ŠTRBAC
3. MLADEN MESAREK
4. LJUBOMIR MENIĆANIN
5. IVAN MITRANIĆ
6. NENAD ARSIĆ

Izvršni odbor Udruženja:

1. IVAN POPOVIĆ
2. ZORAN LJUBIŠIĆ
3. VLADIMIR ĐUKIĆ
4. ALEKSANDAR IVKOVIĆ
5. SRĐAN ŠIJAK
6. LJUBOMIR BOJKOVIĆ
7. MILAN VLAHOVIĆ

Na osnovu odluke IO Udruženja kontrolora letenja Srbije, a u skladu sa Pravilnikom o izboru i opozivu organa Udruženja, u AKL Beograd raspisuju izbori za 1 delegata. Izbori se raspisuje zbog prelaska delegata na izbornoj Skupštini u Izvršni odbor Udruženja.
Rok za prikupljanje kandidatura je 17. april 2015. Izbori će se sprovesti od 20-24. aprila.
Tročlana komisija zadužena za izbore u AKL-u:

1. ŠIJAK SRĐAN
2. FRENC MILIVOJ
3. ZORAN MIHAJLOVIĆ

Kandidature možete dostaviti članovima komisije, delegatima , članovima Izvršnog odbora ili na e-mail: srbatca@sbb.rs
Delegat u AKL BEOGRAD:

1. UROŠ MITROVIĆ

Izvršni odbor Udruženja:

1. IVAN POPOVIĆ
2. ZORAN LJUBIŠIĆ
3. VLADIMIR ĐUKIĆ
4. ALEKSANDAR IVKOVIĆ
5. SRĐAN ŠIJAK
6. LJUBOMIR BOJKOVIĆ
7. MILAN VLAHOVIĆ

Udruženje kontrolora letenja Srbije