Dana 21.12.2014. u Centru Oblasne kontrole letenja, u Beogradu, održana je redovna godišnja Skupština Udruženja kontrolora letenja Srbije.

Skupštinu je vodio predsednik Vladimir Đukić uz prisutstvo potpredsednika Gorice Lazarević i člana IO Aleksandra Ivkovića.

Prisutni delegati : 10 od 17 delegata i tri pisane izjave delegate koji su bili sprečeni da se odazovu. Skupština je konstatovala da postoji kvorum za glasanje (13 od 17), pa se utvrdio sledeći dnevni red :

  1. Izveštaj o radu Udruženja za 2014. godinu.
  2. Finansijski izveštaj za 2014. godinu.
  3. Izbori za predsednika-potpredsednika Udruženja, izbori za članove Izvršnog odbora Udruženja

 

  1. Delegati su se saglasili da su upoznati sa izveštajem o radu Udruženja za protekli period i jednoglasno usvojili izveštaj o radu bez diskusije
  2. Finansijski izveštaj je takodje usvojen od strane delegata, jednoglasno, bez diskusije
  1. Za potrebe izbora oformljena je komisija u sastavu: Nenad Arsić, Šijak Srđan i Ljubomir Bojković. Naknadnu kandidaturu Vladimira Đukića za mesto člana u IO, Skupština je usvojila u odnosu 11 glasova za, 2 protiv.

Skupštini su prezentovane dve kandidature za mesta predsednika-potpredsednika Udruženja. Zbog opravdane odsutnosti Ivana Popovića I Bojana Cvetkovića, Skupštini su se obratili Zoran Ljubišić i Dušan Savović i u kratkim crtama predstavili planove Udruženja u narednom periodu.

Nakon toga se prešlo na glasanje, pa je izborna komisija dostavila Skupštini sledeće rezultate glasanja :

Kandidatura:

Predsednik Ivan Popović, potpredsednik Zoran Ljubišić:   12 glasova

Kandidatura:

Predsednik Bojan Cvetković, potpredsednik Dušan Savović:   1 glas

Skupština Udruženja je konstatovala da je, za mandate od 4 godine, za predsednika izabran Ivan Popović, a za potpredsednika Zoran Ljubišić.

Nakon toga se prešlo na izbor članova Izvršnog odbora po principu 3 Acc dozvole i 2 App dozvole.

Rezultati koje je dostavila izborna komisija su sledeći :

Acc kandidati, broj glasova:

App kandidati,  broj glasova :

 Skupština Udruženja je konstatovala da će Izvršni odbor Udruženja predstavljati : Ljubomir Bojković, Milan Vlahović, Aleksandar Ivković, Vladimir Đukić i Srđan Šijak.

Dosadašnji predsednik Vladimir Đukić se zahvalio svim članovima IO za rad u predhodnom period kao i članovima za ukazano poverenje, i poželeo novo-izabranom predsedniku Ivanu Popoviću, potpredsedniku Zoranu Ljubišiću i izabranim članovima Izvršnog odbora puno uspeha u daljem radu, čime je ova Skupština završena.

U Beogradu, 21.12.2014.